Математика за 8. клас – Кирил Банков, Таня Стоева

Математика за 8. клас

Учебникът по математика на издателство „Просвета – София” е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи. Учебното съдържание е представено по достъпен и интересен за учениците начин.
Новите понятия и твърдения се въвеждат със задача, текст или кратко резюме, с които се показва връзката на математиката със заобикалящата ни действителност и се отговаря на въпроса „Защо е необходимо това да бъде изучавано?”.
Използвани са различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците. Рубриката „Практически правила и съвети” допринася за лесното усвояване на учебния материал.
Използвани са интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците.

Автор: Кирил Банков; Таня Стоева Категория: 8-ми клас; Учебници; Математика
Издател: Просвета
Дата на издаване: 12.09.2017 Брой страници: 296
Език: Български Тегло: 0.478 кг.
Баркод: 9789540133188 ISBN: 9789540133188