Математика за 10. клас – профилирана подготовка – Галя Кожухарова, Донка Капралова, Мария Христова, Светлозар Дойчев, Стефан Додунеков


Общото впечатление, което оставя четенето на учебниците, е лекотата и достъпността, с които се реализират поставените в стандартите образователни цели. Може би това се дължи на факта, че голяма част от авторския колектив се състои от квалифицирани действащи учители — съчетаването на техния практически опит с научните познания на останалите членове на колектива е довело до създаването на добре балансирано учебно съдържание.”
Автор Стефан Додунеков, Галя Кожухарова, Мария Христова, Донка Капралова, Светлозар Дойчев
Издателство Регалия – 6
ISBN 15393