Математика – втора част – Николай Божинов

Математика – втора част

Учебникът е предназначен за студентите от УНСС и е съобразен с учебните програми както на общия курс по Математика за всички специалности в университета, така и с по-широките програми за дисциплините Алгебра и Геометрия, Математически анализ и Диференциални уравнения за специалност Информатика в УНСС. Главите, обхващащи материала на общия курс по Математика, са снабдени с достатъчен брой примери и задачи, които са полезни и за самостоятелна работа на студентите. Настоящата книга е втора част на учебник по Математика.
Учебникът може да се използва успешно и от студентите в останалите икономически университети в страната, както и във факултетите с икономическа насоченост в другите университети, а също и от студентите, изучаващи специалност Информатика в другите университети от страната, за дисциплините Алгебра и Геометрия, Математически анализ и Диференциални уравнения.
Сбито съдържание:
– Интегрално смятане
– Функции на повече променливи
– Диференциални уравнения
– Теория на вероятностите

Автор: Николай Божинов Език: Български
Категория: Висше образование Тегло: 0.550 кг.
Баркод: 9544944486
Издател: Издателски комплекс – УНСС ISBN: 9544944486
Дата на издаване: 2002 г.