Математика – тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит – Добромир Тодоров, Кирил Банков, Марин Маринов, Теодоси Витанов

Математика – тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит

За интензивна подготовка за държавен зрелостен изпит по математика ви предлагаме:
примерни варианти на тестове, съобразени с учебноизпитната програма на МОМН
отговори, решения и коментари на типични грешки
основни стратегии за успешно решаване на задачи с избираем отговор
изискванията на МОМН за формата, времетраенето и оценяването на изпита

Тестовете в помагалото са съставени по следния начин:
първата част на всеки тест се състои от задачи с избираем отговор; учениците трябва да имат специално изработена стратегия за решаване на такива задачи, за да могат да се справят с тях без грешка за ограниченото време, което им е дадено; затова в началото на книгата са посочени някои основни принципи за решаване на задачи с избираем отговор, където авторите споделят богатия си опит в изработването на стратегия за успех
втората част се състои от 5 задачи с кратък свободен отговор, т.е. трябва в указаното място да се запише само отговорът
третата част на теста се състои от 3 задачи, за които трябва да се запише подробно решение; всички задачи имат отговори и/или коментари и решения

Вариантите са балансирани по отношение на тематиката и степента на сложност на отделните задачи. В сборника са дадени изискванията на МОМН за вида на изпита, за учебното съдържание, за начини на оценяване на компетентностите, за формата на изпита и неговото времетраене, както и темата на пробния изпит, проведен от МОМН през април 2007 г. Добавени са тестовете по математика от държавните зрелостни изпити през 2008 г., придружени с отговори и решения на задачите. Това ще помогне на учениците и техните родители да се предпазят от неправилно тълкуване на цялостната процедура за провеждане на държавните зрелостни изпити. Авторите имат богат опит като координатори на международни и национални проекти, свързани с използване на тестове в различни форми за оценяване. Те са утвърдени дългогодишни преподаватели по математика в Софийския университет "Св. Кл. Охридски“, "Техническия университет – София", и Университета за национално и световно стопанство. В последните два университета, както и в повечето университети в България, приемът се осъществява и чрез тест по математика. Поради това тази книга може да служи и за базова подготовка за кандидатстудентски изпит.
Книгата е част от учебнометодичния комплекс от помагала на издателска къща "Анубис" за подготовка за зрелостен изпит и е ключ за успешно представяне по математика на всички зрелостници и кандидат-студенти.

Автор: Добромир Тодоров; Кирил Банков; Марин Маринов; Теодоси Витанов Категория: 12-и клас; Учебни помагала; Математика
Издател: Анубис
Брой страници: 116 Език: Български
Тегло: 0.078 кг. Баркод: 9789544266370
ISBN: 9789544266370