Математика: Първа част – Николай Божинов

Математика: Първа част

Учебникът е предназначен за студентите от УНСС и е съобразен с учебните програми, както на общия курс по Математика за всички специалности в УНСС, така и с по – широките програми за дисциплините Алгебра и Геометрия, Математически анализ и Диференциални уравнения за специалност Информатика в УНСС.
Освен общотеоретичния материал по математика в учебника са включени и глави, посветени на някои основни математически модели в икономиката. Тяхната цел е да ориентират читателя в многобройните математически методи, прилагани в икономиката, чиито изучаване би било предмет на отделни специални курсове. Главите, обхващащи материала на общия курс по математика за всички специалности в УНСС са снабдени с достатъчен брой примери и задачи, които са полезни и за самостоятелна работа на студентите.
Учебникът може да се използва успешно и от студентите в останалите икономически университети в страната, както и във факултетите с икономическа насоченост в другите университети, а също и от студентите, изучаващи специалност Информатика в другите университети от страната, за дисциплините Алгебра и Геометрия, Математически анализ и Диференциални уравнения.

Автор: Николай Божинов Категория: Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2010 г. Брой страници: 348
Език: Български Тегло: 0.900 кг.
Баркод: 9544943382 ISBN: 9544943382