Математика (Пред училище) – Фелиянка Стоянова

Математика (Пред училище)

Учебното съдържание е съобразено с Програмата по образователно направление „Математика“ за под-готвителна група/клас.
Образователната система „Пред училище“ е раз-работена като естествено свързващ елемент в образователната спирала „детска градина – училище“. Образователното съдържание и акцентите в образователните направления гарантират естестве-ния преход на детето от предучилищна към начална училищна възраст.

Автор: Фелиянка Стоянова Категория: Детски градини; Подготвителна група (5-6 годишни деца); Подготвителна група (6-7 годишни деца)
Издател: Даниела Убенова
Дата на издаване: 2004 г. Брой страници: 48
Език: Български Тегло: 0.100 кг.
Баркод: 9547910655 ISBN: 9547910655