Математични методи на физиката – Йордан Влахов

Математични методи на физиката

Второто преработено и допълнено издание на учебника по математични методи на физиката е подготвено съобразно новия учебен план и съответните учебни програми по този предмет за специалностите „Инженерна физика" и „Физика и математика" във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Той съответства на двусеместриален лекционен курс. През първия семестър се разглеждат по-стандартни въпроси, отнасящи се главно към векторното смятане и обикновените диференциални уравнения, а през втория — по-специалната част, засягаща аналитичните и специалните функции, частните диференциални уравнения и линейните интегрални уравнения. Главната цел на изложението е за сметка на общността на разсъжденията да се постигне по-голяма яснота и с помощта на конкретни примери от различни области на физиката да се подготвят студентите за изучаването на теоретична физика в следващите учебни курсове. Учебникът е изключително полезен и за студентите задочно обучение по различните специалности във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Автор: Йордан Влахов Брой страници: 260
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Физика и математика Език: Български
Тегло: 0.630 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9540718953
Дата на издаване: 2009 г. ISBN: 9540718953