Маркетингова комуникация vs. пазарна манипулация – Боян Дуранкев

Маркетингова комуникация vs. пазарна манипулация

Целта на настоящото изследване е, от една страна, да се изяснят условията и влияещите фактори за манипулация на пазара и, от друга, да се докаже нуждата и да се обосноват мерките за противодействие (доколкото е възможно на този етап) на пазарните манипулации, включително чрез успеха на маркетинговите комуникации именно в страните във или след преход.
Сбито съдържание:
I. Пазарни цели и средства за тяхното постигане
1. Цели на личностите
2. Пазарни цели на организациите
3. Маркетинговите цели в системата на целите на организацията
4. Комуникационни средства за реализация на целите – манипулациионни и маркетингови
5. Културата като решаващ компонент на икономическото поведение при релацията манипулация – комуникация
II. Пазарна манипулация
1. Избор на работна дефиниция – кога убеждението е "пазарно манипулиращо"?
2. Обективни условия и фактори за пазарна манипулация
3. Субективни условия и фактори за пазарната манипулация
4. Форми на пазарна манипулация
5. Критика на пазарната манипулация
6. Защита от пазарната манипулация
III. Маркетингова комуникация
1. Избор на работна дефиниция
2. Обективни условия и фактори за маркетинговата комуникация
3. Субектвини условия и фактори за маркетинговата комуникация
4. Форми на маркетинговата комуникация
5. Бъдещето на маркетинговата комуникация
IV. Маркетингова комуникация vs. пазарна манипулация: Кой кого?
1. Пазарна манипулация vs. маркетинговата комуникация
2. Маркетингова комуникация vs. пазарна манипулация
3. Особеното място на демокрацията, неправителствените организации и държавата при пазарна икономика

Автор: Боян Дуранкев Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Тегло: 0.500 кг.
Баркод: 9789546446978
Издател: Издателски комплекс – УНСС ISBN: 9789546446978
Дата на издаване: 2014 г.