Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления, отговорност – Боян СтанковНаскоро уважаван и признат юрист сподели, че започнал кариерата си на прокурор с гаф – поддържал обвинението срещу непълнолетен, който бил осъден и след изтърпяването на наказанието в Поправителния дом в Бойчиновци била установена съдебната грешка. Деянието било извършено от лицето като малолетен, а цялата процедура по разследването и осъждането – когато бил навършил 14 години.
Ако разследващият орган, по онова време следовател при прокуратурата, беше установил възрастта на извършителя, щеше да изпрати делото на прокурор с мнение за прекратяване и изпращане на материалите на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, тъй като малолетните, т.е. лицата под 14 години, не носят наказателна отговорност. Законът приема, че те не разбират свойството и значението на деянието и не могат да ръководят постъпките си. Този случай ме върна към друг от по-ново време, когато висш магистрат при действащия до 2000 г. Наказателнопроцесуален кодекс беше взел мярка за неотклонение "задържане под стража" на 10-годишно дете.
Примерите на грешки поради недоглеждане, непознаване на особените правила за непълнолетни или стремеж за разкриване на обективната истина на всяка цена са много. Съдебната практика показва, че тъкмо при непълнолетните се допускат много грешки поради недостатъчен професионализъм.
Настоящата работа е опит да се разгледат в пълнота проблемите на малолетните и непълнолетните от гледна точка на криминологията, наказателното право – материално, процесуално и наказателно изпълнително, като основно е представена материята, регламентирана в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълно летните и международните актове, които са в основата на съвременното наказателно правосъдие за непълнолетни.
Авторът е използвал дългогодишния си опит на магистрат и изследовател на проблемите на непълнолетните, както и опита си от участията в международни форуми по проблемите на борбата с престъпността.
В статута си на университетски преподавател авторът съзнава потребността от по-цялостна публикация относно престъпленията на непълнолетните, противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и реакцията на държавата и обществеността за тяхното решаване.
Книгата е предназначена за студенти, разследващи органи, прокурори, съдии, инспектори при ДПС, членове на комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, работещи в корекционните институции, и други специалисти, както и за граждани, които имат интерес към проблемите на детската престъпност.
Автор Боян Станков
Издателство ИК Черноризец Храбър
ISBN 9789547154223
Година на издаване 2008
Корица Мекa
Страници 208
Формат 14.50×21.50