Макроикономика – –

Макроикономика

Второ издание

Предлаганият учебник е предназначен преди всичко за студентите от различните специалности на Софийски университет "Св. Кл. Охридски", които изучават общата теория на икономиката.
Учебникът следва логиката, методологията и структурата на утвърдените университетски стандарти на преподаване на икономическата наука. Освен към студентите, учебникът е адресиран и към по-широк кръг от читатели, които се интересуват от основните понятия и функционални зависимости на пазарната икономика.

Автор: Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Тегло: 0.470 кг.
Баркод: 9546161403
Издател: Горекс Прес ISBN: 9546161403
Брой страници: 376