Макроикономически анализи и прогнози. Методология и практика – Катя Владимирова

Макроикономически анализи и прогнози. Методология и практика

Настоящото издание е предназначено за всички, които се интересуват от развитието на националната икономика и от методологията и технологията на изследване, анализи и прогнозиране на нейното ефективно развитие в условията на неопределеност и динамичност на средата и развитието на процесите на глобализация и европейска интеграция.

Учебникът е подготвен на основата на постиженията в световната наука и практика по анализ и прогнозиране на макроикономическото развитие на съвременните икономики. Включени са основните теми и области на развитие на всяка национална икономика като производство, инвестиции, заетост, безработица и миграции на работна сила, доходи, спестявания и жизнено равнище, инфлация, ефективност, производителност и конкурентоспособност; външнотърговски, финансови и бюджетни аспекти на развитието и други. Специално място е отделено на методологията и практиката на международните сравнения, на дискусиите в областта на използваната методология и въвеждането през последните години на нови подходи и методи за изследване.

Автор: Катя Владимирова Брой страници: 242
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.500 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546442550
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789546442550