Логистиката в България – Павел Димитров

Логистиката в България

В съвременните условия логистиката в стопанската сфера бележи динамично
развитие, което при нарастващата глобализация на производството, пазара и
конкуренцията намира все по-широко проявление както в географски, така и в
секторен аспект. В основата на тази тенденция е възприемането на интегралния
подход и прилагането на съответния инструментариум при управлението на
материалните потоци и съпровождащата ги информация от мястото на тяхното
възникване, през всички фази на движение (снабдяване, производство,
дистрибуция), до крайния потребител.

Автор: Павел Димитров Категория: Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 220
Език: Български Тегло: 0.350 кг.
Баркод: 9789546444936 ISBN: 9789546444936