Логистични системи – Павел Димитров

Логистични системи

Проектирането на логистичната система е комплекс от управленски функции и процедури, осъществявани от логистичните мениджъри на фирмите за достигане на стратегическите, тактическите и оперативни цели на логистичната система.
Това е и организационна концепция, чиято основна цел е да се интегрират и управляват логистичните потоци на фирмата, като се осъществява контрол върху тях и се използва обща организационна структура за функциониране и управление на бизнес действията с доставчици, партньори, подразделения и други с цел извличане на конкурентни предимства и постигане на възможно най-ниски логистични разходи.
Основните задачи на проектирането на логистичната система са непосредствено свързани с организирането и координирането на комплекса от логистични дейности (функции и операции) на всички звена в системата, за да се осигури ефективно управление на материалните и съпътстващите ги потоци.

Автор: Павел Димитров Категория: Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2010 г. Брой страници: 370
Език: Български Тегло: 0.450 кг.
Баркод: 9789546441300 ISBN: 9789546441300