LitUps! Essentials in British and American Literature for the 11th Grade. Teacher’s Book. Part One,Книга за учителя – Мадлен Данова, Райна Костова

LitUps! Essentials in British and American Literature for the 11th Grade. Teacher’s Book. Part One,Книга за учителя

За да ангажирате вниманието на всеки ученик, за да подхождате диференцирано в разпределението на задачите и оценяването на изпълнението им, за да направлявате лесно индивидуалните и екипните дейности във и извън класната стая, за да провокирате всеки час въпроси и оживени дебати, за да превърнете учениците в запалени читатели, в участници в творчески проекти, в активни граждани с позиция,

Книгата на учителя към системата LitUps! Ви предлага:

въведение към всеки урок;
кратки насочващи текстове към отворените въпроси и дискусионните теми;
допълнителни материали и упражнения;
полезни връзки към образователни сайтове;
предложения за допълнителни дейности, основани на визуалните опори в Книгата на ученика;
ключ с отговорите на упражненията и задачите от Книгата на ученика.

Мадлен Данова е професор по американска литература в катедра „Англицистика и американистика” на СУ „Св. Климент Охридски”. Участвала е в редица национални и международни научни проекти, посветени на американската, канадската и българската литературa, въпросите на етническите взаимодействия, национализма, културната идентичност, джендър изследванията, превода, ролята на масмедиите, чуждоезиковото обучение, междукултурната комуникация и ролята на съвременните технологии в образованието. Публикувала е многобройни статии в тези области, както и две монографии: „Национализъм, модернизъм, идентичност: сравнително изследване на две литературни фамилии: Джеймс и Славейкови” (2000) и „The Jamesiad: The Postmodern Lives of Henry James” (2011). От 2002 г. работи с издателство „Просвета” и е автор на системата за 12. клас, предназначена за училищата с интензивно изучаване на английски език – „English through Literature” (2003), както и съавтор на новата система за 11. и 12. клас, предназначена за училищата с интензивно изучаване на английски език – „LitUps! Essentials in British and American Literature for the 11th Grade” (2013).

Райна Костова е дългогодишен преподавател по английски език в Първа АЕГ, София. Има четвърта професионално-квалификационна степен и двугодишна специализация за базов учител от НБУ. Съавтор е на помагалата на „Просвета”: „Sail through English; Матура за отличен. Английски език”, както и на новата система за 11. и 12. клас, предназначена за училищата с интензивно изучаване на английски език – „LitUps! Essentials in British and American Literature for the 11th Grade” (2013).

Автор: Мадлен Данова; Райна Костова Категория: 11-и клас; Учебни помагала; Английски език
Издател: Просвета
Дата на издаване: 2013 г. Брой страници: 68
Език: Български/Английски Тегло: 0.169 кг.
Баркод: 9789540127644 ISBN: 9789540127644