Литературата за деца и формирането на читателска култура в начална училищна възраст – Нели Иванова

В книгата са представени характерните особености на анонимните произведения от фолклора за деца. В исторически аспект е изяснена спецификата на развитието на литературата за деца, на характерното за отделните периоди в него и нан най-ярките представители за всеки период. Отделено е специално внимание на проблемите, свързани с формирането на читателска култура, на потребност от четене и читателски интереси у учениците в начала училищна възраст. Методическите идеи за формиране на читателска култура у учениците в начална училищна възраст, в трета глава, са илюстрирани с примери от литературата за деца, с конкретни имена на автори и заглавия на литературни произведения, представени във втора глава на книгата.

Книгата е предназначена както за студентите от хуманитарните /в частност – педагогическите/ специалности, така и за учители, ангажирани с обучението на деца не само в начална училищна възраст, а и предучилищна възраст, в подготвителен клас / група, за екперти в областта на образованието, преподаватели, автори и съставители на учебници и христоматии, експерти в неправителствени организации, за родители и др.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:238
  • Общи:От български автор
  • ISBN:9789540732930
  • Жанрове:Грижа за бебето и детето
  • Тегло:1 kg