Литература за 11. клас. задължителна и профилирана подготовка – Вера Котева, Евгения Костадинова, Илияна Кръстева, Мариела Петрова

Литература за 11. клас. задължителна и профилирана подготовка

Обособен в два дяла, учебникът предлага интерпретации на литературния материал от високото Българско възраждане през различните проявления на модернизма до навечерието на 20-те години на миналия век, както в неговата задължителна част, така и в профилиращата. В структурата на учебника се открояват два вида статийни интерпретации: встъпителни – характеризиращи особеностите и развойните тенденции на литературата в конкретен период от нейното битие и в определен социокултурен контекст; представящи живота и творчеството на отделен автор. Методическата част на отделните статии включва въпроси и задачи за самостоятелна работа, примерни теми за есета и литературноинтерпретативни съчинения, препоръчителна библиография.

Автор: Вера Котева; Евгения Костадинова; Илияна Кръстева; Мариела Петрова Категория: 11-и клас; Учебници; Български език и литература
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2002 г. Брой страници: 464
Език: Български Тегло: 0.444 кг.
Баркод: 9789541801895 ISBN: 9789541801895