Лидерство – Димитър Иванов

Лидерство

"Основна част от управлението на всяка организационна структура е координиране на нейните дейности и насочване на усилията на членовете към постигане на целите й. Този процес задължително включва активното участие на личност, наречена лидер. Следователно лидерството е неизбежен елемент на ефективното управление на всяка човешка дейност. То се проявява изключително в междуличностните отношения лидер – поселдователи, като се свързва с постигането на поставените цели така, че последователите да ги възприемат като собствени. Категорично възприето е в теорията и в социалната практика схващането, че ефективното управление е невъзможно без лидерство.
Могат ли отделните хора да бъдат обучавани и възпитвани за лидери или те се раждат такива? Защо личности със съвсем различни черти, образование и култура успяват да се изяват като успешни лидери? Вярно ли е, че няма лидерство без последователи? Отговорите на тези и други сходни въпроси са били търсени от историци, педагози, психолози, етици и други учени в областите на обществознанието в протежение на различни исторически епохи.

Авторът е роден през 1951 г. в София. Завършил е Висшата специална школа на МВР – факултет Държавна сигурност и Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Магистър по национална сигурност (1976 г.), философия (1981 г.) и журналистика (1986 г.). Кандидат на историческите науки (1996 г.). Доктор на икономическите науки (2007 г.). Професор, председател на Общото събрание на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, ръководител на магистърска програма „Национална сигурност: държавност, духовност и лидерство“. Чете лекции по „Психология на лидерството“, „Духовност и лидерство“, „Национална сигурност и лидерство“, „Лидерство в съвременна информационна среда“, „Елити и лидери в българското културно-историческо наследство“.
Създател и директор на Институтa по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов“ и на Частен античен музей „Аретӛ“. Построил е паметниците на Стефан Стамболов в София и Банкя.
Автор на повече от двайсет монографии и учебници по история, политика и културно наследство и на стотици есета, статии и интервюта в печатните и електронните медии.

"

Автор: Димитър Иванов Брой страници: 384
Категория: Икономика и мениджмънт; Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.400 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789542814979
Дата на издаване: 14.04.2014 ISBN: 9789542814979