Лицензионна търговия – Борислав Борисов

Лицензионна търговия

В книгата се разглеждат проблемите на лицензионната търговия, която по своята същност е търговия с обекти на интелектуална собственост. В системен вид са изложени присъщите параметри на основните обекти на интелектуалната собственост, с които се осъществяват лицензионните сделки – изобретението, полезният модел, промишленият дизайн и търговските марки. Особено внимание е обърнато на изследването на обекта ноу-хау като специфичен обект интелектуална собственост и на лицензионните сделки. дадени са основните видове лицензии и ограничителните условия при тях. В самостоятелен раздел е разгледан механизмът на ценообразуването при интелектуалните продукти и е изложен разработеният от автора метод за определяне на цената на лицензията като квота от свръхпечалбата. Изведени са главните икономически показатели и критерии при разработването на икономическа обосновка за закупуването на лицензия и са разгледани различни варианти на обосновката в зависимост от величината на отделните показатели и отражението на нейното изменение върху избраните критерии. Разгледани са и принципните варианти на икономическа обосновка при продажбата на лицензии, както и ролята на патентната информация при лицензионните сделки.
Наред с някои известни от други публикации на автора постановки са дадени и негови нови виждания по изследваните проблеми.
Книгата е предназначена за изследователи и специалисти в областта на лицензионните сделки с обекти на интелектуална собственост, за бизнес средите в тази област, както и за студентите от специалност "Интелектуална собственост" и всички други специалности от УНСС, изучаващи дисциплините "Интелектуална собственост", "Търговия с интелектуални продукти", "Маркетинг на интелектуалните продукти", "Индустриална собственост" и др.

Автор: Борислав Борисов Брой страници: 200
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.500 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544945296
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9544945296