Лексус и маслиновото дърво – Томас Фрийдман

Лексус и маслиновото дърво

Идеи за глобализацията

Книгата разглежда разликите в икономическото мисленето между изтока, запада и бившия социалистически лагер. Увлекателно са вмъкнати десетки примери на срещи между автора и хората които управляват в момента света.
В "Лексус и маслиновото дърво" Фрийдман обяснява, че системата на "студената война" на стария свят днес се заменя с нова парадигма – глобализацията. Основополагащ процес в този нов модел е демократизацията на икономиката, информацията и технологиите. Lexus – е известен автомобилен бранд – във версията на автора се явява метафора на глобализацията – техногенен, без граници и национални признаци. Маслиновото дърво олицетворява дълбоките вътрешни културни връзки. Напрежението между глобализацията и културната идентичност, според автора, е определящия конфликт на новата ера. Томас Фрийдман превъзходно разкрива връзките между различните събития. Той е удивителен разказвач, обяснявайки сложните идеи с жив и разбираем език. Неговите наблюдения са толкова прости, че е лесно да не забележиш колко са дълбоки. Книгата "Лексус и маслиновото дърво", със своята остра полемичност не оставя равнодушни своите читатели, като ги разделя на възторжени почитатели и яростни противници.

Автор: Томас Фрийдман Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт Тегло: 0.420 кг.
Баркод: 9545271809
Издател: Дамян Яков ISBN: 9545271809
Брой страници: 556