Лекции по елементарна и аналитична теория на числата – том 1 – Наука / УИ „Св. Климент Охридски“ Дойчин Толев

В началото на първия том са изложени основни понятия и резултати от елементарната теория на числата. Изведени са най-простите свойства на дзета-функцията на Риман и L-функциите на Дирихле и са показани приложения за изучаване на разпределението на простите числа.

Разгледани са някои класически експоненциални суми и е изяснено как с тяхна помощ се решават редица аритметични задачи. Обърнато е също внимание на задачите относно броя на целочислените точки в области в равнината, както и на различни методи за тяхното решаване. Част от първия том е посветена и на изучаването на разпределението на простите числа в специални числови редици.

Авторът е дългогодишен преподавател по математически анализ и по теория на числата в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специализирал е в редица известни математически центрове като Оксфорд (Великобритания), Института "Макс Планк" (Бон, Германия) и др.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:698
  • Общи:От български автор
  • Година:2017
  • Вид:Изследвания
  • Баркод:9789540741949
  • ISBN:9789540741949
  • Жанрове:Математика
  • Размер на продукта:200/280
  • Тегло:842 g