Лекции по елементарна и аналитична теория на числата – том 2 – Наука / УИ „Св. Климент Охридски“ Дойчин Толев

Вторият том започва с доказателство на оценката на А. Вейл за сумата на Клостерман, като са дадени редица приложения на тази теорема. Следват въведение в теорията на методите на решетото, както и методът на Шнирелман в адитивната теория на числата. Съществена част от този том е посветена на теоремата на Джанг-Мейнард-Тао за съществуването на безбройно много двойки от различни прости числа, намиращи се в интервали с ограничена дължина. Накрая се излагат кръговият метод на Харди Витлууд и приложението му за изследване на проблемите на Голдбах, Варинг, както и на някои сродни задачи.

Авторът е дългогодишен преподавател по математически анализ и по теория на числата в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специализирал е в редица известни математически центрове като Оксфорд (Великобритания), Института "Макс Планк" (Бон, Германия) и др.

  • Корица:Мека
  • Брой страници:698
  • Общи:От български автор
  • Година:2017
  • Вид:Изследвания
  • Баркод:9789540741949
  • ISBN:9789540741949
  • Жанрове:Математика
  • Размер на продукта:200/280
  • Тегло:842 g