Ландшафтна георгафия на България – колектив

Ландшафтна георгафия на България

Монографията ‘Ландшафтна география на България" обобщава дългогодишния опит на членовете на катедра "Ландшафтознание и опазване на природната среда" в Геолого – географския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в областта на комплексните ландшафтни проучвания. Отразени са и резултатите от изследванията в първия в страната научно – учебен ландшафтен стационар в гр. Земен.
Структурата на монографията включва развитието на ландшафтознанието в България, основните етапи и съвременни направления. Изяснени са базисни понятия, използвани в ландшафтознанието, както и факторите и закономерностите на формиране и диференциация на ландшафтите в България. Разгледани са досегашните класификационни системи на ландшафтите в България, както и съставените ландшафтни карти на страната. Особено внимание е отделено на районизирането на природните територии, което представлява един от методите за изследване и систематизация на природнотериториалните обекти.

Автор: колектив Брой страници: 238
Категория: Специализирана литература; География Език: Български
Тегло: 1.000 кг.
Издател: Булвест 2000 Баркод: 9789541807828
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789541807828