Куманология опит за реконструкция – Валери СтояновКумани и куманология – параметри на една научна област
Куманският етноним – съвместяване на несъразмеримото
В търсене на първообраза; проблемът сери – сири
Взаимоотношението между сири, кимеки и кипчаки
Във „врящото гърне” на Средна Азия
Кунската миграция на запад – извори и интерпретация
Локализиране и диференциране на куманите в Източна Европа
Социално-икономическа организация; въпросът за държавността
Стопанство и военно дело; материална и духовна култура
Автор Валери Стоянов
Издателство БАН
ISBN 41126