Културният ресурс на предприемачеството – Карамфил Манолов

Културният ресурс на предприемачеството

В книгата се представя културният ресурс на новото българско предприемачество, който обхваща формалните правила за поведение на предприемачите, въплътени в управлението на предприятието и неформалните правила, носени от етоса на предприемачите. Предприемачеството става ефектнивно под влияние на културния си ресурс, защото предприемачите благодарение на него са способни да правят иновации в предприятията си. Затова и другото име на този ресурс е социален или символен капитал.

Карамфил Манолов е роден през 1955 г. в София. Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност социология, през 1981 г. До 1984 г. след спечелен конкурс става научен сътрудник в Института по социология при БАН. През 1990 г. защитава докторска дисертация по проблеми на социологията на труда. Хабилитация за старши научен сътрудник получава през 1998 г. През 1995 г. излиза монографията му "Новото българско предприемачество". Работи в Института по социология по проблеми на предприемачеството.

Автор: Карамфил Манолов Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 2000 г. Брой страници: 156
Език: Български Тегло: 0.170 кг.
Баркод: 9544307168 ISBN: 9544307168