Култура и традиция на малкия град – Мила Сантова

Култура и традиция на малкия град

"Култура и традиция на малкия град" е съпоставително изследване на типологично равнище на културата на два модела малък град- в Източна и в Западна Европа. Върху богат емпиричен материал от малкия град Бансков България и малкия град Бенш в Белгия се очертава монографичен тип културологичен анализ, в който специално внимание се отделя на типа художествена креативност: иконописна школа в Банско и луажерия в Бенш. Обособяват се два типа механизми на участие на художествена креативност и нейната продукция в моделирането на националната идентичност.

Автор: Мила Сантова Брой страници: 224
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.260 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544307184
Дата на издаване: 2001 г. ISBN: 9544307184