Къщата с ангелите – Любов КроневаТетка реши да промени живота си в положителен смисъл като започне със зачитането на празниците и обичаите. И тя, която от дете не бе слагала мартеница – от омраза не точно към мартениците, а към символите въобще, с цялата суетня около тях – през онази пролет се закичи. За да влезе животът в руслото на обичайното, да тръгне към подобряване и всеки ден да прилича на предишния поне малко.
Странно може да изглежда такова желание за момиче на 20 години, но дни преди решението й за промяна една циганка се намърдва у тях и не че влиза скришом – майка й на Тетка я поканва. Понеже циганката от прага й съобщава, че лоша магия е сполетяла този дом, че по-малката й дъщеря е по-особена, една идея по-дръпната, не й казва направо, че не е в ред, но така излиза. След което отмъква като доброволно дарение родопско одеяло, каквито пари има в къщата, няколко златни предмети, сред тях – венчалната халка на баща й. Да се чудиш как е допуснала това майка й на Тетка, жена с две висши образования, химик по професия, главното – атеистка….
Автор Любов Кронева
Издателство ИК Жанет-45
ISBN 9789544913861
Година на издаване 2007
Страници 156