Кризата на европейските трудови пазари. Политики за заетост – Искра Белева

Кризата на европейските трудови пазари. Политики за заетост

В представената книга авторката разглежда влиянието на финансовата криза и главно на спада на БВП върху редица параметри на пазара на труда, като равнище и структура на заетост, безработица в страните – членки на ЕС, и в България. Откроените прилики и разлики в отражението на кризата върху динамиката и структурата на заетостта позволяват да се направят изводи за начините за нейното възстановяване. За тази цел са систематизирани провежданите от международните и националните институции в Европа политики в сферата на заетостта. Посочват се резултатите от предприетите антикризисни мерки. Формулирани са препоръки за ускоряване на макроикономическите реформи за преструктуриране на заетостта към по-високо производителни дейности, както и за по-ефективно функциониране на пазара на труда, като се повишат гъвкавостта и мобилността на работната сила. Книгата е предназначена както за научната общност и управляващите, така и за широката общественост.

Искра Белева е професор в Института за икономически изследвания при БАН, секция "Макроикономика". Защитила е докторска дисертация в Московския държавен университет "М. Ломоносов". През 1993 г. е специализирала в "Кингс колидж" в Кеймбридж, а през 1996 г. – в Атинския университет. Авторка е на статии и студии по проблемите на пазара на труда. Участва в международни проекти в рамките на европейски програми, а също на Световната банка и Международната организация по труда. Консултант е по въпроси на пазара на труда на редица национални и международни институции, член е на научни мрежи към ЕК по мобилност на работната сила и по заетост и равенство между половете. Координира международни проекти на Програмата за развитие на ООН. Преподава в магистърски програми в НБУ и в СУ "Св. Климент Охридски".

Автор: Искра Белева Брой страници: 144
Категория: Икономика и мениджмънт; Политика Език: Български
Тегло: 0.180 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543225200
Дата на издаване: 06.08.2012 ISBN: 9789543225200