Криза на легитимността – Георги Фотев

Криза на легитимността

В раздел Първи на книгата – „Дилеми на модерността“, се разискват принципни и широкоформатни аспекти на модерната епоха. Възникването и развитието на модерността е свързано с дълбоки легитимизационни проблеми. Втори раздел „Деконструкция и нормализация“ включва шест глави, в които се разглеждат ключови аспекти на разпадането, деконструкцията на тоталитарната система най-вече в България, проблемите и пречките на прехода към демокрация. Третият раздел на книгата – „Памет и власт“, е продължение на теми и развитие на проблеми от предходните два раздела, като се акцентира върху устойчивата конститутивна роля на етничността и религиозността, върху необходимостта от нови форми на солидарност, върху явните и латентни прояви на криза на легитимността

Автор: Георги Фотев Брой страници: 316
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.370 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544306420
Дата на издаване: 1999 г. ISBN: 9544306420