Криминалистика – Костадин Бобев


Предложеният монографичен труд е второ преработено издание, в което са направени съществени допълнения на актуални въпроси от криминалистичната теория и практика. Включени са две нови методики за разследване на престъпления, свързани с наркотици. В труда са отразени най-съществените проблеми и тенденции в развитието, организацията, правното регулиране и методологията при събиране, изследване и използване на следите от престъплението в досъдебното производство и в някои фази на съдебното производство.
Автор Костадин Бобев
Издателство УИ Климент Охридски
ISBN 9789540729114
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 324