Кръгови морфоструктури в Средногорието – Хернани Спиридонов

Кръгови морфоструктури в Средногорието

В настоящата книга обект на изследване са кръговите морфоструктури, които през първата половина на ХХ век най-често са се отъждествявали с разнообразни магматични образувания, съдържащи различни минерални полезни изкопаеми. Монографията третира един от най-актуалните проблеми на съвременната геология и геоморфология. В продължение на години те са възприемани като екзотични обекти или в най-добрия случай се отъждествяваха с някои магматични образувания – вулкани и интрузии. С развитието на космическите изследвания кръговите морфоструктури са наблюдавани както върху обширните платформени равнини и орогенни масиви на Земята, така и върху повърхността на планетите от земната група.

Автор: Хернани Спиридонов Брой страници: 272
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.250 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9544305505
Дата на издаване: 1999 г. ISBN: 9544305505