Кредитирането в България – как и колко – Камелия Асенова

Кредитирането в България – как и колко

Тази книга може да се използва като помагало за студентите, изучаващи дисциплините основи на финансите, банково дело, корпоративни финанси и специалисти от практиката.
Съдържание:
Първа глава
Какво представлява кредитът?
1. Кредит. Видове кредити
2. Цена на кредита
3. Кредитен канал
Втора глава
Тенденции на кредитирането в България
1. Динамика на кредитите в България за периода 2000 – 2009г.
2. Проблеми пред кредитирането в България
Трета глава
Акумулирани средства от търговските банки и влиянието им върху лихвените проценти по кредитите
1. Акумулирани средства от търговските банки
2. Лихвени проценти
Литература

Автор: Камелия Асенова Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Тегло: 0.450 кг.
Баркод: 97895464-0747
Издател: Издателски комплекс – УНСС ISBN: 97895464-0747
Дата на издаване: 2012 г.