Кратък терминологичен латино-български справочник – Върбан Савов

В Кратък терминологичен латино-български спровочник е дадена и кратка справка за четене на латинските букви, произношението на звуци, дифтонги и основни правила за поставяне на ударенията при произнасяне на съответния термин. Тези термини са дадени в единствено число на именителен падеж, след което е посочено окончанието в единствено число на родителен падеж, а така също и рода на съответното съществително име. В края на справочника ще намерите интересни медицински изрази и афоризми в медицината.

Автор Върбан Савов
Издателство Парадигма
ISBN 9789543261635
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 172
Формат 17х12
Език Български