Кратък английско-български речник по обществено-политическа лексика – Цонка Василева


Краткият речник по обществено-политическа лексика представя корпус със специализирана насочност и е предназначен за всички, които четат англоезична преса и списания. Речникът съдържа около 4000 най-често срещани обществено-политически, географски и етнографски реалии, като географски названия, названия на учреждения, организации, длъжности и пр. Широко е застъпена и интернационалната лексика, която изобилства на страниците на вестника. Включени са и значителен брой фразеологизми, използвани в обществено-политическите текстове. Речникът съдържа четири прилижения, в които са включени: някои често срещани съкращения в периодичния печат на САЩ и Великобритания; списък с имената на държавите и на прилагателните, означаващи националност; специална лексика, използвана в заглавията, илюстрирана с примери; основните неправилни глаголи.
Автор Цонка Василева
Издателство Тилиа
ISBN 9789548706881
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 504