Кралят физиономист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков – Сирма Данова

"Книгата на Сирма Данова е приносна за осмислянето на българския модернизъм и творчеството на Пенчо Славейков.Както по-късно Фернанду Песоа, Славейков е автор, съзнателно разрояващ своя писателски "аз".

Според Данова тази културна хетеронимия у Славейков е инструмент за утвърждаването на автономността на твореца, който "работи в настоящето", учленявайки го от предходното (нерядко използвайки неговите ресурси). От книгата на Сирма Данова до нас достига един по-нюансиран образ на Славейков и едно по-остро прозрение за сложността на неговата позиция в българския канон. Написана на език, който удържа замисъла и условностите на научната монография, но отива и отвъд тях, книгата на Данова окуражава читателя да започне да разбира и приема рисковете и удоволствията, свързани с мисленето за литературата", Галин Тиханов

Съдържание:

Въведение | 9

Първа глава
Понятия | 19

Втора глава
„Кървава песен“. Памет и помирение | 67
Епос, културна памет, начини на репрезентация | 67
Литературна памет и сътворяване на езика | 104
Произход на Пролога на „Кървава песен“ | 118
Прелюдия. Контексти на повторение | 125

Трета глава
Антологии и авторепрезентации | 147
„На Острова на Блаженните“: прочити от
краевековието | 155
Островът и културата на настоящето | 173
Модуси на авторепрезентиране | 191

Четвърта глава
„Сън за щастие“ в контекста на „новия индивидуализъм“ | 237
Що за индивидуализъм е Пенчо-Славейковият? | 237
Поетика на сдържаността | 256

Заключение | 295
Библиография | 299

  • Корица:Мека
  • Общи:От български автор
  • Година:2016
  • Националност:Българска
  • Вид:Изследвания
  • Баркод:9789543262885
  • ISBN:9789543262885
  • Жанрове:Литературознание
  • Тегло:1 kg