Корпоративно управление в банковата система – Мирослав Неделчев

Корпоративно управление в банковата система

Монографията въвежда концепцията за корпоративното управление в банковата система. Концепцията се основава на теорията на заинтересованите лица. Посочени са участниците и принципите на корпоративното управление в банковата система. Анализирано е взаимодействието между корпоративното управление в банковата система и външната среда. Разгледана е ролята на международни икономически организации за корпоративното управление в банковата система. Извършен е анализ на корпоративното управление в банки – публични дружества по количествени и качествени критерии.
Монографията е подходяща за акционери, управители, заинтересовани лица, репутационни агенти, информационни посредници, надзорни органи в банковата система, а така също за студенти, докторанти и преподаватели.

Автор: Мирослав Неделчев Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт Тегло: 0.210 кг.
Баркод: 9789546496829
Издател: Сиела ISBN: 9546496820
Брой страници: 172