Корпоративните финанси на формиращите се пазари – колектив

Корпоративните финанси на формиращите се пазари

Изследвания и практики.

Сборникът има за цел да популяризира изследванията и практическите разработки на преподаватели, докторанти и студенти в областта на финансовия мениджмънт, паричните и капиталовите пазари, управлението на риска, оценката и управлението на стойността, за да се подпомогне овладяването на модерните методи и инструментариум на корпоративните финанси. Сред основните теми, представени в сборника, са: бизнес оценяването в България, таргетирането на инфлацията при включването на България към Еврозоната, взаимовръзката между основни стойностни измерители на ефективността, валутният риск, оценката на обикновени акции на капиталовите пазари. В сборника са включени и чуждестранни преподаватели с изследвания в областта на финансовите иновации.

Автор: колектив Брой страници: 388
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.628 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9789545357398
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789545357398