Корпоративната култура като конкурентно предимство – Яница Димитрова

Корпоративната култура като конкурентно предимство

Книгата акцентира на една различна гледна точка към управлението на организацията: с помощта на "невидимите ценности" – корпоративната култура, организационната идентичност, корпоративния имидж и репутацията на компанията, което да доведе до подобряване на конкурентното ѝ представяне в съвременната динамична бизнес среда.
Изследователското внимание е фокусирано върху корпоративната култура, защото тя придава уникалност на компанията, отличавайки я от конкурентите ѝ. Систематизирани са основните аспекти на корпоративната култура, които допринасят за повишаването на конкурентните предимства на компаниите. Анализирани са емпирични изследвания за по­зитивната релация между корпоративната култура и конкурентоспособността в средата, в която различните компании реализират своята бизнес дейност. Инструментализирани са теории и подходи с цел практическото им приложение в реална бизнес среда за повиша­ване и устойчивост на конкурентните предимства на компаниите. Теорията, представена в книгата, е подкрепена с анкетно проучване на автора сред топмениджърите на 1000 български фирми, за да се разкрие дали българските бизнесмени разбират и осъзнават значението на корпоративната култура като фактор за повишаване на конкурентоспособността. Разработени са и изследвания на случаи (case studies), кои­то разкриват значението на корпоративната култура за цялостното успешно развитие на компанията.

Автор: Яница Димитрова Брой страници: 246
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.400 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543225491
Дата на издаване: 29.10.2012 ISBN: 9789543225491