Корпоративен анализ. Пътеводител – Боб Вос

Корпоративен анализ. Пътеводител

Целта на тази книга е да даде основа за анализ и оценка на работата на дадена компания от наличната за нея информация. Финансовият анализ е също толкова изкуство, колкото и наука. Ако се комбинират които и да е две числа от годишния отчет, веднага се получава коефициент; истинското умение се състои в това да се определи кои числа да бъдат използвани, къде да бъдат намерени и как да се измери резултатът. Преди да се направи конструктивен опит за анализ на дадена фирма, се изисква солидно познание на финансовата терминология и представяне. Първата част на книгата обяснява съдържанието и предназначението на основните финансови отчети, които влизат в годишния отчет: счетоводен баланс; отчет за приходите и разходите и отчет за паричния поток. В книгата се предлага известно обяснение на разликите между практиките при представянето на информацията между САЩ и Обединеното кралство; в речника в края на книгата са направени преводи на някои от термините, използвани във финансовите отчети в някои европейски страни. Доколкото е възможно, са давани прости примери, за да се подчертае или подсили въпросът, разглеждан по същество; след като се усвои основата на теорията и практиката, не би трябвало да има проблем с придвижването към по-сложни и детайлизирани анализи. По принцип примерите в книгата се фокусират върху фирмите от търговията на дребно, услугите и производството, а не към банките и другите финансови институции, които се подчиняват на различни правни и отчетни изисквания. Втората част от книгата разглежда разнообразни методи за анализ на отделните аспекти на корпоративното представяне.

Автор: Боб Вос Брой страници: 416
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.680 кг.
Издател: Класика и Стил Баркод: 9543270171
Дата на издаване: 14.02.2006 ISBN: 9543270171