Контрол във финансовия сектор – Емил Асенов

Контрол във финансовия сектор

Етимологично понятието „контрол” произлиза от френската дума „controle”, която буквално означава проверка. По същество обаче понятието проверка не се покрива със съдържанието на контрола[1]. Обикновено под проверка се разбира проверяване на нещо, което е част от цялото. Чрез нея се придобива представа за моментното състояние на явленията и процесите. За разлика от проверката, контролът е проверяване на нещо завършено и цяло, с всичките му съставни части. По време и обхват той има неограничено действие.
Контролът, като понятие се използва в икономическата наука, математиката, инженерните науки, медицината и други области на познанието. Предмет на настоящата статия е контролът като функция на управление на икономическите системи.

Автор: Емил Асенов Категория: Висше образование
Издател: Издателски комплекс – УНСС
Дата на издаване: 2012 г. Брой страници: 150
Език: Български Тегло: 0.450 кг.
Баркод: 9789546443014 ISBN: 9789546443014