Континентална философия : островно-аналитична перспектива – Благовест Моллов

Континентална философия : островно-аналитична перспектива

Едно от най-настойчивите и тежки, доколкото засяга дефинитивна характеристика на западноевропейската цивилизация, наследства на разделение, оставени ни от XX век, е т.нар. „разграничение между континентална и аналитична философия" (в това изследване ще бъдат използвани съкращенията, съответно КФ и АФ). Подобно на други, работещи, трайни и фундаментални дистинкции К/А делението блокира опитите за принципност на своето прокарване (когато последното изобщо се признава, то обикновено се осъществява в рамките на една от съставните страни) и по този начин закрива всяка възможност за дефинируемост на компонентните термини.

Автор: Благовест Моллов Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения; Висше образование; Специализирана литература
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
Дата на издаване: 2007 г. Език: Български
Тегло: 0.175 кг. Баркод: 9789540724539
ISBN: 9789540724539