Конструиране на мебели, врати и прозорци – проф. д-р Георги Кючуков


Учебникът е разработен съгласно одобрената от МОН учебна програма. Предназначен е за учениците от професионалните гимназии по дървообработване и вътрешна архитектура. Като учебно помагало би могъл да се използва и от студентите от ЛТУ и работещите в областта на проектирането и конструирането на мебели.

Производството на мебели при новите условия на динамично развиващи се дизайн, техника, материали и технологии изисква подобряване на професионалната подготовка на проектанти, конструктори, технолози и производители.

Задачата на настоящия учебник е да даде необходимите познания на учениците от професионалните гимназии в областта на дървообработвнето и вътрешната архитектура при проектирането и конструирането на мебелите и да подпомогне преподаванията на техните учители. Учебникът може да се ползва и от студентите от специалностите "Дървообработване и производство на мебели" и "Инженерен дизайн" (Интериор и дизайн на мебелите) от ЛТУ – София.

При изложението на съдържанието на основните въпроси от учебния материал авторът се е старал да отрази и резултатите от научно-изследователската работа на българската школа по конструиране, оразмеряване и изпитване на мебелите, както и на реномираните лаборатории в чужбина по проблемите на конструирането на мебели.


Автор проф. д-р Георги Кючуков
Издателство Матком
ISBN 9789549930269
Година на издаване 2010
Корица Мека корица
Страници 312