Конституционно право – Емилия Друмева

Конституционно право

Четвърто допълнено и преработено издание.

Сегашното, четвърто издание (2013) продължава представянето на българското конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света. От предишното издание (2008), допечатвано и изчерпано, има 5 години. През това време в страната се проведоха парламентарни избори (редовни и предсрочни), президентски и местни избори, както и избори за европейски депутати. Изборното право получи кодификация, натрупа практика, но и нерешени проблеми – накратко, демократичната държава се възпроизвежда. Състоя се и първият национален референдум, проведен въз основа на нов закон за пряката демокрация, въвел нова форма на допитване до народа, характерна за европейското пространство – гражданската инициатива.
Има новости и в Съдебната власт (Юдикативата): появи се нов "стълб" в структурата на съдебната система – специализираните наказателни съдилища и прокуратури, с полагащо се място в книгата. Отделено е внимание и на присъщата за държава-членка на Европейския съюз правна фигура на преюдициалното запитване и нейните конституционни аспекти.

Проф. Емилия Друмева е български юрист. Тя е доктор по право, съдия в Конституционния съд на Република България. Завършила е юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специализирала е в Германия, Испания, Португалия, САЩ, Великобритания. Била е сътрудник по национално и сравнително конституционно право в Института за правни науки при БАН, директор на Дирекция "Правна и законодателна дейност" в Народното Събрание, председател на експертния съвет към Временната комисия за изменение на Конституцията в ХХХІХ Народното Събрание, български представител в Европейския Комитет на Съвета на Европа (2 мандата). Професор е по Конституционно право в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Автор е на монографии, учебници, публикации в областта на конституционното право и правата на човека.

Автор: Емилия Друмева Категория: Правна литература; Висше образование
Издател: Сиела
Дата на издаване: 15.11.2013 Брой страници: 792
Език: Български Тегло: 1.240 кг.
Баркод: 9789542813729 ISBN: 9789542813729