Конкурентно разузнаване – частна разузнавателна дейност – Йордан Начев

Конкурентно разузнаване – частна разузнавателна дейност

Кои предпоставки наложиха появата и бурното развитие на частната разузна­вателна дейност в началото на XXI в.?
Какви тенденции се забелязват при защи­та на фирмените интереси в държавите с развита пазарна икономика?
Как да съз­дадем ефикасна фирмена структура за сигурност и какви са основните различия между частното и държавното разузна­ване?
Как да се организира оперативната и информационно-аналитичната дейност на разузнаването срещу конкурентите?
На тези и много други въпроси от прак­тически характер за организацията и дейността на фирмените звена за сигур­ност, читателят може да намери отго­вор в тази книга.

Авторът Йордан Начев е с дългогодишен опит в научно-техниче­ското разузнаване. Отговарял е за професионалната подготовка на служителите на Националната разузнавателна служба, а от години е преподавател в държавни и частни университети по дисциплини свързани с дейността на частните разузнавателни структури в малкия и едрия бизнес.

Автор: Йордан Начев Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт Тегло: 0.510 кг.
Баркод: 9789542800255
Издател: Сиела ISBN: 9789542800255
Брой страници: 368