Конфликтен дискурс, масмедии и политика – Росен К. Стоянов


В глобализиращия се свят масмедиите се превърнаха в основен източник на поддържаната потребност от напрежение. Основната роля на все по-технологично развиващите се медии като най-мощното средство за информация, забавление, култура и образование се преобразува в тенденция за преднамерената им употреба като единствения източник на напрежение и влияние, въздействие и управление на създавания именно чрез самите тях нов глобален комуникационен свят.
Текстът се явява важна част от необходимата научна литература за обучаващите се в сферата на медиите, Журналистиката, връзките с обществеността, политологията, социологията, конфликти и национална сигурност.
Росен Стоянов е доктор по Политология. Преподава политически комуникации и история на връзки с обществеността в Нов български университет. Сред проектите, в които е участвал, са .Разработване на рекламна и имиджова кампания на НБУ", „Лятна школа по връзки с обществеността" на НБУ и др. Научните му интереси са в областта на политическите комуникации, комуникации ц конфликти, теория на масовите комуникации.

Автор Росен К. Стоянов
Издателство ИК Нов български университет
ISBN 9789545355783
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 168