Комутация в комуникационни мрежи – Сеферин Мирчев

Комутация в комуникационни мрежи

В учебника са описани основните функции, принципът на работа и общите закономерности, на които е подчинена комутационната техника и които съществуват, въпреки привидното разнообразие от различната елементна база, различните схемни решения и различните изисквания. За илюстрация на общите закономерности са дадени примери с реални комутационни системи. Авторът се е стремил да обърне внимание на някои въпроси като: архитектура и структура на комутационните системи; принцип на работа, управление, проектиране, анализ на натоварването; оценка на характеристиките, които не са добре изяснени в литературата. Застъпени са както елементната база и структурите на апаратната част, така и принципите на построяване на програмното осигуряване в комутацията. Специално внимание е обърнато на съвременните цифрови комутационни системи с процесорно управление. Показани са особеностите на пакетната комутация в мрежите за данни, в локалните мрежи и широколентовите мрежи на базата на технологиите АТМ и IP. Показано е бъдещото развитие на комутацията, което се свързва с изграждането на оптични комутатори и оптични мрежи.

Автор: Сеферин Мирчев Категория: Висше образование
Издател: Нови Знания
Брой страници: 388 Език: Български
Тегло: 0.390 кг. Баркод: 9789549315981
ISBN: 9789549315981