Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение – Божидар АнгеловТази книга е методическо изследване на някои аспекти на теорията и практиката на обучението по чужд език в България. Проучването има междудисциплинарен характер – темите са разгледани от гледна точка на лингвистиката, психологията, педагогиката, социологията и други науки… Целта е да се представи цялостно разбиране за учебния процес по чужд език.
Автор Божидар Ангелов
Издателство Климент Охридски
Година на издаване 2005