Комуникационни стратегии – Руси Маринов

Комуникационни стратегии

Понятието стратегия е изключително популярно и е навлязло дълбоко в понятийния апарат на обществото, използва се за различни цели. Например можем да срещнем следните словосъчетания – икономическа и бизнес стратегия, политическа, финансова, организационна, екологична, енергийна, военна, личностна, управленска стратегия. В повечето от случаите може да се твърди, че използването на това понятие е неадекватно или не съответства на контекста и самият автор не влага по-сериозен, задълбочен смисъл при употребата му. В тази книга ще се опитаме да дефинираме термина „стратегия" от различни позиции, но съсредоточаваме вниманието си върху комуникационните аспекти на стратегията и по-специално на стратегиите, използвани в съвременните, ориентирани към комуникацията структури.

Автор: Руси Маринов Брой страници: 96
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.150 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9545353244
Дата на издаване: 2004 г. ISBN: 9545353244