Комуникационна политика на фирмата – Велко Аврамов

Комуникационна политика на фирмата

Развитието на икономиката в България е под въздействието на контакта със световния пазар, на непрекъснато нарастващата острота на конкурентността. Това въздействие се осъществява на различни пазарни равнища, има различни аспекти, приема многообразни форми. То намира израз в стремежа към разработване и производство на висококачествена продукция, формиране на систематизирани мнения, оценки, предимства, отразяващи пазарните интереси на отделните стопански субекти. Разглеждана в мениджърски аспект, тази по същество управленска функция включва разнообразни дейности по изграждане на комуникационната политика, която е предмет на разглеждане в настоящия учебник.
Бизнескомуникацията е възможност да се информира за произвежданата продукция, за реалните възможности на стопанската единица да задоволява определени пазарни потребности. Чрез нея потребители и партньори се ориентират и вземат решения за покупка, осъществяват делови контакти и преговори, сключват разнообразни търговски сделки. При липсата на професионализъм обаче ефектът е обратен – неблагоприятен имидж, загуба на пазарни позиции, морален упадък.
Комуникационната политика на всяка фирма е насочена към максимално въздействие върху колкото може повече потребители и партньори. Превъзходството на дадена комуникационна система над тази на конкуренцията е фактор с реално значение за икономически просперитет и за трайно навлизане на пазара.
В съвременните условия комуникацията е обективно необходима за функционирането на всяка фирма. Мениджмънтът и маркетинговата ориентация на фирмата са непосредствено свързани с използването на разнообразна бизнесинформация.
Всеки управленски процес започва със събиране и обработка на информация, с контакт с вътрешната и с външната среда и завършва с отдаване на информация под формата на различни управленски въздействия.

Автор: Велко Аврамов Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт Тегло: 0.400 кг.
Баркод: 9789542802068
Издател: Сиела ISBN: 9546495875
Брой страници: 312