Комплект табла по химия и опазване на околната среда за 7. клас – Георги Нейков, колектив

Комплект табла по химия и опазване на околната среда за 7. клас

Предложените табла са оригинални и включват основния понятиен апарат от учебното съдържание по химия в 7. клас. Разработването им се основава на метода на асоциациите – един от основните интерактивни методи за преподаване и учене в училище. С тези табла ще се допринесе както за по-рационалното онагледяване на учебно-познавателния процес, така и за подпомагане на учителите при провеждане на преговорните и обобщителните уроци. Комплектът включва 3 двустранни табла:
Градивни частици на атомите и на веществата. Предназначено е за систематизиране и обобщаване на информация, изучавана по Човекът и природата в 6. клас и обогатена в урока „Градивни частици на веществата” в 7. клас.
Натрий – елемент с метален химичен характер.
Алкални елементи. С тези две табла се затвърдяват и систематизират знанията на учениците от темата. „Метали. Натрий и неговите съединения”, застъпена в девет урока в 7. клас.
Хлор – елемент с неметален химичен характер. С това табло се затвърдяват и обобщават знанията на учениците от темата. „Неметали. Хлор и неговите съединения”, застъпена в девет урока в 7. клас.
Периодичен закон и периодична система. Представя информация за съдържанието на периодичния закон и структурата на периодичната система. Таблото може да се ползва и в следващите класове.
Видове вещество. Класификационна схема, в която по разбираеми причини не са включени всички видове вещества, но тя е една основа за допълване и обогатяване в следващите класове.

Автор: Георги Нейков; колектив Категория: 7-ми клас; Учебни помагала; Химия и опазване на околната среда
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 5 Език: Български
Тегло: 0.400 кг. Баркод: 9789541806623
ISBN: 9789541806623