Комплект работни листове по човекът и обществото за 4. клас – Румен Пенин, Румяна Кушева

Комплект работни листове по човекът и обществото за 4. клас

Комплектът работни листове е разработен с цел да развие у малките ученици увереност, че могат успешно и трайно да овладяват учебното съдържание, предвидено от програмата на МОМН по човекът и обществото. Той е продължение на поредицата работни листове по човекът и обществото за 3. клас, започната през 2011 година.
Във всеки работен лист са включени различни техники на учене, чрез които да се повиши интересът към изучаваните теми за българската природа, за трудовата дейност на хората в селищата на България, за българското минало. Съзнателно се стимулират желанието за работа и удовлетвореността от преодоляването на познавателните трудности.
Работните листове осигуряват възможност за кратко време в клас или вкъщи да се осъществяват разнообразни дейности:
пълноценна работа за овладяване на отделна тема, на част от нея, или на няколко теми, които са взаимно свързани;
постоянно и забавно трениране на техники за запомняне на дати и за ориениране във времето и пространството с опори върху учебника и картите от атласа;
проучване на факти и тълкуване на изображения, за да се разберат понятия и да се изразяват предпочитания;
съсредоточаване върху ценности.
Работните листове и учебната тетрадка взаимно се допълват и осигуряват лекото овладяване на учебното съдържание в учебника. Те са ценен ресурс при подготовката на четвъртокласниците както за националното външно оценяване, така и за прехода между началния и прогимназиалния етап на основната образователна степен.

Автор: Румен Пенин; Румяна Кушева Категория: 4-ти клас; Учебни помагала; Човекът и обществото
Издател: Булвест 2000
Брой страници: 40 Език: Български
Тегло: 0.130 кг. Баркод: 9789541808290
ISBN: 9789541808290